Obsah

 1. Instalace přehrávače
 2. Konfigurace pomocí parametrů
  1. URL konfiguračních souborů
  2. Soubory playlistu
  3. Ostatní parametry
  4. Příklad konfiguračních parametrů
 3. Základní konfigurace (config.xml)
  1. Rozdělení funkcí přehrávače dle licence
  2. Události
  3. Příklad základní konfigurace pro verze přehrávače 1.5 a nižší
  4. Příklad základní konfigurace pro verze přehrávače 1.6 a vyšší
 4. Konfigurace vzhledu (skin.xml)
  1. Atributy kořenového elementu
  2. Atributy ovládacích prvků
  3. Příklad konfigurace vzhledu
  4. Jak vytvářet grafické podklady pro skin
 5. Seznam souborů k přehrání (playlist.xml)
  1. Atributy kořenového elementu
  2. Atributy položek playlistu
  3. Příklad playlistu
  4. Titulek souboru
  5. Filmové titulky
  6. Související soubory
  7. Definice zdrojů dle šířky pásma
 6. Konfigurace reklamních bloků (adverts.xml)
  1. Definice reklamních bloků pomocí XML souboru (statická metoda)
  2. Ovládání reklamních bloků pomocí reklamní serveru (dynamická metoda)
  3. Komunikace s reklamním serverem
  4. Digital Video Ad Serving Template (VAST)

Instalace přehrávače

Nejjednodušší a doporučovaný postup pro inicializacu přehrávače je pomocí JavaScriptové knihovny swfobject. Podrobnější informace o inicializaci Flash klipů pomocí swfobject najdete zde.

<html>
  <head>
    <script type="text/javascript" src="swfobject/swfobject.js"></script>
  </head>

  <body>

    <div id="playerContainer">
      Pro přehrávání video souborů potřebujete mít 
      zapnutý JavaScript a nainstalovaný Flash Player.
    </div>
    
    <script type="text/javascript">

      var params = {
        quality: 'high',
        allowScriptAccess: 'always',
        allowFullScreen: 'true'
      };
      var flashvars = {};
      var attributes = {};

      swfobject.embedSWF("VideoPlayer.swf", "playerContainer", "560", "350", 
        "9.0.0","expressInstall.swf", flashvars, params, attributes);
      
    </script>

  </body>
</html>

Konfigurace pomocí parametrů

Při inicializaci přehrávače je možné Flash klipu předat specifické parametry. Tyto parametry se zadávají jako flashVars. Jako parametry je možno specifikovat:

URL konfiguračních souborů

Parametr Formát Význam Implicitní hodnota
config URL Určuje URL k základnímu konfiguračnímu souboru. config.xml
skin URL Určuje URL ke konfiguračnímu souboru, který definuje vzhled (skin) přehrávače. skin.xml
playlist URL Určuje URL k seznamu souborů k přehrání. playlist.xml
adverts URL Určuje URL k souboru, který definuje nastavení reklamních bloků a bannerů. adverts.xml

Všechna URL musí být zadány absolutně nebo relativně k souboru VideoPlayer.swf.

Soubory playlistu

Parametr Formát Význam Implicitní hodnota
filename{N} URL URL souboru k přehrání. nic
altfilename{N} URL Náhradní soubor, který se spustí, pokud se nepodaří načíst filename{N}. nic
streamLow{N} URL URL souboru k přehrání pro nízkou kvalitu (parametr filename pak nemá význam). nic
streamMedium{N} URL URL souboru k přehrání pro střední kvalitu (parametr filename pak nemá význam). nic
streamHigh{N} URL URL souboru k přehrání pro vysokou kvalitu (parametr filename pak nemá význam). nic
altstreamLow{N} URL Náhradní soubor, který se spustí, pokud se nepodaří načíst streamLow{N}. nic
altstreamMedium{N} URL Náhradní soubor, který se spustí, pokud se nepodaří načíst streamMedium{N}. nic
altstreamHigh{N} URL Náhradní soubor, který se spustí, pokud se nepodaří načíst streamHigh{N}. nic
defaultStream{N} low|medium|high Implicitní stream, který se přehraje. medium
next{N} nic | false Pokud je zadáno false, nepůjde daný soubor přeskočit. nic
width{N} celé číslo [px] Šířka přehrávaného souboru (jen pro video soubory). nic
height{N} celé číslo [px] Výška přehrávaného souboru (jen pro video soubory). nic
imagefile{N} URL Obrázek, který se zobrazí místo video souboru, pokud je video zastaveno. nic
url{N} URL Odkaz, který je spuštěn, klikne-li uživatel na plochu přehrávaného souboru. nic

Hodnota proměnné {N} je celé číslo začínající od jedničky a označuje pozici souboru v rámci playlistu.

Ostatní parametry

Parametr Formát Význam Implicitní hodnota
allow Seznam domén oddělený čárkami. Pokud má přehrávač přistupovat k doménám mimo aktuální security sandbox, je potřeba tyto domény specifikovat. nic
playbackReportURL URL Pokud je zadáno URL, přehrávač při každém spuštění přehrávání souboru toto URL zavolá s těmito proměnnými:
 • browserURL - aktuální URL v adresním řádku prohlížeče
 • fileURL - URL přehrávaného souboru
nic

Příklad konfiguračních parametrů

var flashvars = {
	config: 'http://www.neternity.cz/videoplayer/config.xml',
	skin: 'http://www.neternity.cz/videoplayer/skin.xml',
	playlist: 'http://www.neternity.cz/videoplayer/playlist.xml',
	adverts: 'http://www.neternity.cz/videoplayer/adverts.xml',
	filename1: 'http://www.neternity.cz/videoplayer/files/videofile.flv',
	imagefile1: 'http://www.neternity.cz/videoplayer/files/title_image.jpg',
	url1: 'http://www.adservice.com/?uid=71572',
	filename2: 'http://www.neternity.cz/videoplayer/files/soundfile.mp3',
	imagefile2: 'http://www.neternity.cz/videoplayer/files/sound_image.jpg',
	url2: 'http://www.adservice.com/?uid=81572'
};

Základní konfigurace (config.xml)

Základní konfigurační soubor je načítán jako první. Implicitně se jedná o soubor config.xml. Pomocí flashVars parametrů lze však explicitně nastavit jinou cestu k souboru. Flash přehrávač za název souboru doplňuje řetězec ?cache=N, kde N je náhodné číslo. To zajistí, že případná změna obsahu XML souboru se projeví ihned i bez nutnosti smazání cache prohlížeče (z hlediska cache se každý požadavek bude jevit jako jiný soubor), proto by hodnota parametru config neměla obsahovat žádný query string.

Soubor obsahuje tři sekce:

Rozdělení funkcí přehrávače dle licence

Funkce FREE STANDARD PROFI STANDARD AD PROFI AD
Uživatelsky definované skiny X X X X X
Přehrávání audio (s vizualizací), video X X X X X
Zobrazení obrázku X X X X X
Možnost změnit vzhled stavové lišty nebo ji skrýt X X X X
Volání externích javascript funkcí (události) X X X X
Playlist (více než 1 soubor) X X
Protokol RTMP/RTMPT X X
Titulky X X
Fotogalerie (slideshow) s přechodovými efekty X X
Zobrazení videoreklamy X X
Zobrazování overlay reklamy X X
Řízení reklamy vzdáleným serverem X
Možnost definovat znělku uvozující videoreklamu X

Události

Je možné specifikovat soubor JavaScript funkcí, které jsou přehrávačem volány při určitých událostech. To může být užitečné pokud přehrávač potřebuje interagovat s obsahem stránky nebo např. sledování pomocí Google Analytics.

Jména JavaScript funkcí musí být uvedeny v rámci souboru config.xml jako seznam elementů <event> uvnitř elementu <events>. Každý element <event> musí obsahovat následující atributy:

Identifikátor události Popis Signatura Funkce
playlistFinished Přehrávač dokončil přehrávání všech souborů v playlistu.
function myEventHandler() {
...
}
playbackStarted Bylo započato přehrávání souboru
function myEventHandler(counter, pos, filename) {
...
}
playbackFinished Bylo dokončeno přehrávání souboru
function myEventHandler(counter, pos, filename) {
...
}
progress Byla přehrána určitá část souboru. Pozice v rámci souboru v procentech při které má dojít k vyvolání události, musi být uvedena pomocí attributu parameter jako celé číslo od 0 do 100.
function myEventHandler(counter, progress, pos, filename) {
...
}
videoQualityChanged Uživatel přepnul kvalitu videa.
function myEventHandler(quality, pos, filename) {
...
}

JavaScript funkce mohou od přehrávače získat některé další údaje, které umožňují detailnější sledování. Význam parametrů je následující:

Příklad základní konfigurace pro verze přehrávače 1.5 a nižší

<config>

	<licence host="localhost" key="A8C-49878-154"/>
	<licence host="neternity.cz" key="FFA-63135-789"/>
	<licence host="*.myserver.com" key="587-A7789-278"/>

	<allow>
		<host>localhost</host>
		<host>neternity.cz</host>
	</allow>

</config>

Příklad základní konfigurace pro verze přehrávače 1.6 a vyšší

<config>

	<licence>3938d24af25c2855b4ca7e56eae01dba0f665d24473106e8db48e07811e</licence>

	<allow>
		<host>localhost</host>
		<host>neternity.cz</host>
	</allow>

	<events>
		<event name="playlistFinished" type="js" function="postHandler" />
	</events>

</config>

Konfigurace vzhledu (skin.xml)

Základní konfigurační soubor pro vzhled je načítán ihned po ověření licence. Implicitně se jedná o soubor skin.xml. Pomocí flashVars parametrů lze však explicitně nastavit jinou cestu k souboru.

Atributy kořenového elementu

Kořenový element <skin> obsahuje atributy, které určují základní vzhled přehrávače (např. barvu pozadí).

Atribut Formát Význam Implicitní hodnota
baseurl URL Absolutní cesta ke všem souborům, které jsou použity v rámci skinu. Pokud není zadáno, předpokládá se, že jsou URL souborů zadávány relativně k aktuálnímu umístění souboru VideoPlayer.swf nebo absolutně (včetně uvedení protokolu http://). nic
height Celé číslo [px] Výška ovládacího panelu v pixelech. ?
width Celé číslo [px nebo %] Šířka ovládacího panelu v pixelech (absolutně) nebo procentech celkové šířky přehrávače (relativně). Bez jednotek je hodnota považována za absolutní. S uvedením procent je hodnota považována za relativní. 100%
panelBottom Celé číslo [px] Vertikální posunutí ovládací lišty od spodní hrany okna přehrávače. Pokud je větší než nula, zobrazuje se lišta přes přehrávaný soubor a je tedy vhodné nastavit hidetime. 0
hidetime Celé číslo [ms] Pokud je nastaveno na hodnotu větší než 0, bude se ovládací panel automaticky schovávat. Hodnota udává časovou prodlevu v milisekundách, za kterou se ovládací panel skyje. 0
windowBackground hex. číslo barvy Barva pozadí přehrávače. #000000
windowBackgroundImage URL Obrázek pozadí přehrávače. Je roztažen na celou velikost přehrávače. Projeví se zejména, když je přehrávaný soubor menší než velikost přehrávacího okna. nic
windowBackgroundImageFullScreen URL Obrázek na pozadí přehrávače při roztažení na celou obrazovku. nic
panelImage URL Obrázek na pozadí ovládacího panelu. nic
waveColor hex. číslo barvy Barva vizualizace při přehrávání audio souborů. #FFFFFF

Atributy ovládacích prvků

Uvnitř kořenového elementu <skin> se dále nacházejí elementy jednotlivých ovládacích prvků. Každý prvek má specifické atributy, které ovlivňují jeho vzhled a chování.

ElementAtributFormátVýznamImplicitní hodnota
<first> Tlačítko pro přechod na první soubor v playlistu.
x celé číslo [px] Horizontální pozice prvku v rámci panelu v pixelech. 0
y celé číslo [px] Vertikální pozice prvku v rámci panelu v pixelech. 0
width celé číslo [px] Šířka prvku v pixelech. 0
height celé číslo [px] Výška prvku v pixelech. 0
label text Možnost nadefinovat nápovědu, která se zobrazí po najetí na tlačítko. není
skin URL Obrázek, který se použije jako skin pro daný ovládací prvek. není
ElementAtributFormátVýznamImplicitní hodnota
<previous> Tlačítko pro přechod na předchozí soubor v playlistu.
x celé číslo [px] Horizontální pozice prvku v rámci panelu v pixelech. 0
y celé číslo [px] Vertikální pozice prvku v rámci panelu v pixelech. 0
width celé číslo [px] Šířka prvku v pixelech. 0
height celé číslo [px] Výška prvku v pixelech. 0
label text Možnost nadefinovat nápovědu, která se zobrazí po najetí na tlačítko. není
skin URL Obrázek, který se použije jako skin pro daný ovládací prvek. není
ElementAtributFormátVýznamImplicitní hodnota
<next> Tlačítko pro přechod na další soubor v playlistu.
x celé číslo [px] Horizontální pozice prvku v rámci panelu v pixelech. 0
y celé číslo [px] Vertikální pozice prvku v rámci panelu v pixelech. 0
width celé číslo [px] Šířka prvku v pixelech. 0
height celé číslo [px] Výška prvku v pixelech. 0
label text Možnost nadefinovat nápovědu, která se zobrazí po najetí na tlačítko. není
skin URL Obrázek, který se použije jako skin pro daný ovládací prvek. není
ElementAtributFormátVýznamImplicitní hodnota
<last> Tlačítko pro přechod na poslední soubor v playlistu.
x celé číslo [px] Horizontální pozice prvku v rámci panelu v pixelech. 0
y celé číslo [px] Vertikální pozice prvku v rámci panelu v pixelech. 0
width celé číslo [px] Šířka prvku v pixelech. 0
height celé číslo [px] Výška prvku v pixelech. 0
label text Možnost nadefinovat nápovědu, která se zobrazí po najetí na tlačítko. není
skin URL Obrázek, který se použije jako skin pro daný ovládací prvek. není
ElementAtributFormátVýznamImplicitní hodnota
<play> Tlačítko pro spuštění nebo pozastavení aktuálního souboru.
x celé číslo [px] Horizontální pozice prvku v rámci panelu v pixelech. 0
y celé číslo [px] Vertikální pozice prvku v rámci panelu v pixelech. 0
width celé číslo [px] Šířka prvku v pixelech. 0
height celé číslo [px] Výška prvku v pixelech. 0
label text Možnost nadefinovat nápovědu, která se zobrazí po najetí na tlačítko. není
skin URL Obrázek, který se použije jako skin pro daný ovládací prvek, pokud je aktuální soubor pozastaven. není
pauseskin URL Obrázek, který se použije jako skin pro daný ovládací prvek pokud je soubor právě přehráván. není
ElementAtributFormátVýznamImplicitní hodnota
<stop> Tlačítko pro zastavení aktuálního souboru a přechod na jeho začátek.
x celé číslo [px] Horizontální pozice prvku v rámci panelu v pixelech. 0
y celé číslo [px] Vertikální pozice prvku v rámci panelu v pixelech. 0
width celé číslo [px] Šířka prvku v pixelech. 0
height celé číslo [px] Výška prvku v pixelech. 0
label text Možnost nadefinovat nápovědu, která se zobrazí po najetí na tlačítko. není
skin URL Obrázek, který se použije jako skin pro daný ovládací prvek. není
ElementAtributFormátVýznamImplicitní hodnota
<fullscreen> Tlačítko pro přechod do režimu přehrávání přes celou obrazovku.
x celé číslo [px] Horizontální pozice prvku v rámci panelu v pixelech. 0
y celé číslo [px] Vertikální pozice prvku v rámci panelu v pixelech. 0
width celé číslo [px] Šířka prvku v pixelech. 0
height celé číslo [px] Výška prvku v pixelech. 0
label text Možnost nadefinovat nápovědu, která se zobrazí po najetí na tlačítko. není
skin URL Obrázek, který se použije jako skin pro daný ovládací prvek. není
ElementAtributFormátVýznamImplicitní hodnota
<mute> Tlačítko pro okamžité ztišení zvuku.
x celé číslo [px] Horizontální pozice prvku v rámci panelu v pixelech. 0
y celé číslo [px] Vertikální pozice prvku v rámci panelu v pixelech. 0
width celé číslo [px] Šířka prvku v pixelech. 0
height celé číslo [px] Výška prvku v pixelech. 0
label text Možnost nadefinovat nápovědu, která se zobrazí po najetí na tlačítko. není
skin URL Obrázek, který se použije jako skin pro daný ovládací prvek. není
ElementAtributFormátVýznamImplicitní hodnota
<volume> Horizontální jezdec pro ovládání hlasitosti.
x celé číslo [px] Horizontální pozice prvku v rámci panelu v pixelech. 0
y celé číslo [px] Vertikální pozice prvku v rámci panelu v pixelech. 0
width celé číslo [px] Šířka prvku v pixelech. 0
height celé číslo [px] Výška prvku v pixelech. 0
label text Možnost nadefinovat nápovědu, která se zobrazí po najetí na tlačítko. není
skin URL Obrázek, který se použije jako skin pro daný ovládací prvek. není
ElementAtributFormátVýznamImplicitní hodnota
<vertical> Vertikální jezdec pro ovládání hlasitosti.
x celé číslo [px] Horizontální pozice prvku v rámci panelu v pixelech. 0
y celé číslo [px] Vertikální pozice prvku v rámci panelu v pixelech. 0
width celé číslo [px] Šířka prvku v pixelech. 0
height celé číslo [px] Výška prvku v pixelech. 0
label text Možnost nadefinovat nápovědu, která se zobrazí po najetí na tlačítko. není
skin URL Obrázek, který se použije jako skin pro daný ovládací prvek. není
ElementAtributFormátVýznamImplicitní hodnota
<slider> Ukazatel aktuální pozice v přehrávaném souboru jako indikátor průběhu (progress bar) s jezdcem a možností změny.
x celé číslo [px] Horizontální pozice prvku v rámci panelu v pixelech. 0
y celé číslo [px] Vertikální pozice prvku v rámci panelu v pixelech. 0
width celé číslo [px] Šířka prvku v pixelech. 0
height celé číslo [px] Výška prvku v pixelech. 0
label text Možnost nadefinovat nápovědu, která se zobrazí po najetí na tlačítko. není
paddingTop celé číslo [px] Možnost nastavit horní odsazení ukazale pozice. není
paddingLeft celé číslo [px] Možnost nastavit levé odsazení ukazale pozice. není
paddingRight celé číslo [px] Možnost nastavit pravé odsazení ukazale pozice. není
paddingBottom celé číslo [px] Možnost nastavit spodní odsazení ukazale pozice. není
pointer URL Obrázek, který se použije jako posuvník (šoupátko). není
px celé číslo [px] Relativní horizontální pozice posuvníku vzhledem k poloze elementu slider. není
py celé číslo [px] Relativní vertikální pozice pointeru vzhledem k poloze elementu slider. není
backgroundColor hex. číslo barvy Barva pozadí celého prvku. není
elapsedColor hex. číslo barvy Barva ukazatele uplynulého času. není
bufferColor hex. číslo barvy Barva ukazatele před-načtené části souboru. není
borderColor hex. číslo barvy Barva rámečku okolo celého prvku. není
borderThickness Celé číslo [px] Tloušťka rámečku okolo celého prvku 0
ElementAtributFormátVýznamImplicitní hodnota
<time> Ukazatel aktuální pozice v přehrávaném souboru jako text ve formátu MM:SS.
x celé číslo [px] Horizontální pozice prvku v rámci panelu v pixelech. 0
y celé číslo [px] Vertikální pozice prvku v rámci panelu v pixelech. 0
width celé číslo [px] Šířka prvku v pixelech. 0
height celé číslo [px] Výška prvku v pixelech. 0
fontSize celé číslo [px] Velikost písma použitého v prvku. 10
color hex. číslo barvy Barva písma použitého v prvku. #FFFFFF
display elapsed | remaining Způsob zobrazení ubíhajícího času. Jsou k dispozici dva módy:
 • elapsed - zobrazí se čas, který uběhl od začátku přehrávaného souboru
 • remaining - zobrazí se čas, který zbývá do konce přehrávaného souboru
Způsob zobrazení je možné změnit za běhu kliknutím na časový údaj
elapsed
clickable true | false Kliknutím na časový údaj je možné přepnout zobrazovanou hodnotu z módu elapsed do módu remaining a naopak. Pomocí tohoto atributu je možné takové chování zakázat (např. pokud je časový údaj umístěn přes element slider). true
ElementAtributFormátVýznamImplicitní hodnota
<total> Ukazatel délky přehrávaného souboru jako text ve formátu MM:SS.
x celé číslo [px] Horizontální pozice prvku v rámci panelu v pixelech. 0
y celé číslo [px] Vertikální pozice prvku v rámci panelu v pixelech. 0
width celé číslo [px] Šířka prvku v pixelech. 0
height celé číslo [px] Výška prvku v pixelech. 0
fontSize celé číslo [px] Velikost písma použitého v prvku. 10
color hex. číslo barvy Barva písma použitého v prvku. #FFFFFF
ElementAtributFormátVýznamImplicitní hodnota
<number> Ukazatel celkového počtu a aktuální pozice přehrávaného souboru v rámci playlistu ve formátu M/N.
x celé číslo [px] Horizontální pozice prvku v rámci panelu v pixelech. 0
y celé číslo [px] Vertikální pozice prvku v rámci panelu v pixelech. 0
width celé číslo [px] Šířka prvku v pixelech. 0
height celé číslo [px] Výška prvku v pixelech. 0
fontSize celé číslo [px] Velikost písma použitého v prvku. 10
color hex. číslo barvy Barva písma použitého v prvku. #FFFFFF
ElementAtributFormátVýznamImplicitní hodnota
<loading> Animace nebo obrázek dávající uživateli najevo, že právě probíhá načítání dat.
x celé číslo [px] Horizontální pozice prvku v rámci přehrávače v pixelech. Pokud je zadáno záporné číslo, je pozice vztažena k pravé hraně přehrávače. 0
y celé číslo [px] Vertikální pozice prvku v rámci přehrávače v pixelech. Pokud je zadáno záporné číslo, je pozice vztažena k dolní hraně přehrávače. 0
skin URL Obrázek, který se použije jako skin pro daný prvek. není
alpha Desetinné číslo v rozsahu 0 až 1. Průhlednost obrázku (alpha channel). 1
ElementAtributFormátVýznamImplicitní hodnota
<playicon> Tlačítko pro spuštění nebo pozastavení aktuálního souboru, které se zobrazí přes video do prostřed.
width celé číslo [px] Šířka prvku v pixelech. 0
height celé číslo [px] Výška prvku v pixelech. 0
label text Možnost nadefinovat nápovědu, která se zobrazí po najetí na tlačítko. není
skin URL Obrázek, který se použije jako skin pro daný ovládací prvek, pokud je aktuální soubor pozastaven. není
ElementAtributFormátVýznamImplicitní hodnota
<adclose> Tlačítko pro zavírání overlay reklamy.
width celé číslo [px] Šířka prvku v pixelech. 0
height celé číslo [px] Výška prvku v pixelech. 0
label text Možnost nadefinovat nápovědu, která se zobrazí po najetí na tlačítko. není
skin URL Obrázek, který se použije jako skin pro daný ovládací prvek, pokud je aktuální soubor pozastaven. není
position inside | outside | hide Definice umístění tlačítka mimo banner (outside) nebo uvnitř baneru (inside). Pokud je banner vertikálně zarovnán s horní hranou přehrávače a tlačítko má být mimo přehrávač, zobrazí se tlačítko pod bannerem. Jinak se zobrazuje nad bannerem. Tlačítko je možné skrýt úplně, pokud element není uveden nebo je zadán atribut "hide". inside
ElementAtributFormátVýznamImplicitní hodnota
<logo> Logo (vodoznak), které je trvale umístěno přes video.
x celé číslo [px] Horizontální pozice prvku v rámci přehrávače v pixelech. Pokud je zadáno záporné číslo, je pozice vztažena k pravé hraně přehrávače. 0
y celé číslo [px] Vertikální pozice prvku v rámci přehrávače v pixelech. Pokud je zadáno záporné číslo, je pozice vztažena k dolní hraně přehrávače. 0
skin URL Obrázek, který se použije jako skin pro daný prvek. není
alpha Desetinné číslo v rozsahu 0 až 1. Průhlednost obrázku (alpha channel). 1
ElementAtributFormátVýznamImplicitní hodnota
<status> Stavový řádek v dolní části přehrávače. Jeho nastavení lze měnit jen u placené verze. Řádek se vždy zobrazuje u spodní hrany přehrávače.
height celé číslo [px] Výška řádku v pixelech. 17
color hex. číslo barvy Barva písma. #000000
backgroundColor hex. číslo barvy Barva pozadí řádku. #FFFFFF
backgroundImage URL Obrázek na pozadí nic
fontSize celé číslo [px] Velikost písma. 10
producerAd true | false Zobrazovat odkaz na výrobce přehrávače (ano/ne). true
toolTips true | false Zobrazovat kontextovou nápovědu (ano/ne). true
ElementAtributFormátVýznamImplicitní hodnota
<seek> Zobrazí se při najetí kurzoru myši nad ukazatel polohy. Zobrazí časovou pozici, na kterou bude soubor "přetočen" (seek), pokud uživatel v daném místě stiskne levé tlačítko myši.
skin URL URL obrázku, který bude použit jako pozadí plovoucího toolTipu. Rozměry obrázku není třeba zadávat.
alpha Desetinné číslo v rozsahu 0 až 1. Průhlednost pozadí obrázku (alpha channel). 1
skinX celé číslo [px] Horizontální posunutí pozadí vhledem k textu. Záporná hodnota posune pozadí doleva, kladná hodnota posune pozadí doprava. Text je implicitně zobrazen na střed pozadí. 0
skinY celé číslo [px] Vertikální posunutí pozadí vhledem k textu. Záporná hodnota posune pozadí nahoru, kladná hodnota posune pozadí dolů. Text je implicitně zobrazen na střed pozadí. 0
color hex. číslo barvy Barva textu. #FFFFFF
fontSize celé číslo [px] Velikost textu v pixelech. 10
fontWeight normal | bold Možnost zobrazit text tučně. normal
fontStyle normal | italic Možnost zobrazit text kurzívou. normal
x celé číslo [px] Horizontální posunutí textu vhledem ke kurzoru myši. Záporná hodnota posune text doleva, kladná hodnota posune text doprava. 0
y celé číslo [px] Vertikální pozice textu vzhledem k horní hraně position slideru. Implicitně se text zobrazí 15px nad position sliderem. -15
ElementAtributFormátVýznamImplicitní hodnota
<image> Vlastní obrázek nebo Flash soubor, který se umístí do ovládacího panelu. Tento prvek může být zadán vícekrát.
x celé číslo [px] Horizontální pozice prvku v rámci ovládacího panelu v pixelech. Pokud je zadáno záporné číslo, je pozice vztažena k pravé hraně panelu. 0
y celé číslo [px] Vertikální pozice prvku v rámci ovládacího panelu v pixelech. Pokud je zadáno záporné číslo, je pozice vztažena k dolní hraně panelu. 0
skin URL Obrázek, který se použije jako skin pro daný prvek. není
alpha Desetinné číslo v rozsahu 0 až 1. Průhlednost obrázku (alpha channel). 1
ElementAtributFormátVýznamImplicitní hodnota
<subtitles> Definice vzhledu filmových titulků.
fontFamily font Název použitého písma (např. Arial, Times, apod.) Verdana
fontSize velikost [px] Velikost písma pro filmové titulky. Velikost je aplikována pro normální zobrazení. Při zvětšení na celou obrazovku je velikost písma zvětšena ve stejném poměru, v jakém byla zvětšena plocha obrazovky. 18
fontWeight normal | bold Atribut umožnuje nastavit normální písmo (implicitně je totiž použito tučné písmo). bold
verticalAlign top | middle | bottom Vertikální umístění titulků. bottom
horizontalAlign left | center | right Horizontální umístění titulků. center
ElementAtributFormátVýznamImplicitní hodnota
<filename> Titulek zobrazující název přehrávaného souboru.
fontFamily font Název použitého písma (např. Arial, Times, apod.) Verdana
fontSize velikost [px] Velikost písma aplikována pro normální zobrazení. Při zvětšení na celou obrazovku je velikost písma zvětšena ve stejném poměru, v jakém byla zvětšena plocha obrazovky. 18
fontWeight normal | bold Atribut umožnuje nastavit normální písmo (implicitně je totiž použito tučné písmo). bold
fontStyle normal | italic Možnost zobrazit text kurzívou. normal
x celé číslo [px] Horizontální pozice prvku v rámci přehrávače v pixelech. Pokud je zadáno záporné číslo, je pozice vztažena k pravé hraně přehrávače. 0
y celé číslo [px] Vertikální pozice prvku v rámci přehrávače v pixelech. Pokud je zadáno záporné číslo, je pozice vztažena k dolní hraně přehrávače. 0
color hex. číslo barvy Barva textu. #FFFFFF
backgroundColor hex. číslo barvy Barva pozadí celého prvku. není
alpha Desetinné číslo v rozsahu 0 až 1. Průhlednost pozadí (alpha channel). 1
ElementAtributFormátVýznamImplicitní hodnota
<adinfo> Titulek indikující přehrávaný reklamní blok včetně zbývajícícho času do konce bloku.
text text Zobrazovaný text (měl by obsahovat proměnnou %n, za kterou je dosazen počet vteřin zbývajících do konce bloku) není
skipText text Text, který se zobrazí jakmile je reklamu možno přeskočit. není
skipDuration vteřiny Časový interval, po jehož uplynutí je možné reklamu přeskočit. Pokud hodnota není zadána žádna hodnota, reklamu přeskočit nelze (resp. možnost přeskočení určuje AdServer). není
fontFamily font Název použitého písma (např. Arial, Times, apod.) Verdana
fontSize velikost [px] Velikost písma pro filmové titulky. Velikost je aplikována pro normální zobrazení. Při zvětšení na celou obrazovku je velikost písma zvětšena ve stejném poměru, v jakém byla zvětšena plocha obrazovky. 18
fontWeight normal | bold Atribut umožnuje nastavit normální písmo (implicitně je totiž použito tučné písmo). bold
fontStyle normal | italic Možnost zobrazit text kurzívou. normal
x celé číslo [px] Horizontální pozice prvku v rámci přehrávače v pixelech. Pokud je zadáno záporné číslo, je pozice vztažena k pravé hraně přehrávače. 0
y celé číslo [px] Vertikální pozice prvku v rámci přehrávače v pixelech. Pokud je zadáno záporné číslo, je pozice vztažena k dolní hraně přehrávače. 0
color hex. číslo barvy Barva textu. #FFFFFF
backgroundColor hex. číslo barvy Barva pozadí celého prvku. není
alpha Desetinné číslo v rozsahu 0 až 1. Průhlednost pozadí (alpha channel). 1
ElementAtributFormátVýznamImplicitní hodnota
<related> Seznam souvisejících souborů zobrazovaný po skončení playlistu
maxItems celé číslo Počet naráz zobrazených souvisejících souborů. Pokud je k dispozici více souborů, zobrazí se ovládací prvky pro stránkování. 4
direction horizontal | vertical Způsob zobrazení položek (pod sebou nebo vedle sebe). vertical
next URL Obrázek, který se použije pro ovládací prvek sloužící k přechodu na další stránku se souvisejícími soubory. Jedná se o třístavové tlačítko (normal, disabled, over).
previous URL Obrázek, který se použije pro ovládací prvek sloužící k přechodu na předchozí stránku se souvisejícími soubory. Jedná se o třístavové tlačítko (normal, disabled, over).
buttonWidth celé číslo [px] Šířka tlačítek next a previous.
buttonHeight celé číslo [px] Výška tlačítek next a previous.
itemWidth celé číslo [px] Šířka pole se souvisejícím souborem. Pole obsahuje náhled (obrázek) a textový popis. 200
itemHeight celé číslo [px] Výška pole se souvisejícím souborem. Pole obsahuje náhled (obrázek) a textový popis. 30
itemTextColor hex. číslo barvy Barva textu v rámci položky. #FFFFFF
itemBackgroundColor hex. číslo barvy Barva pozadí položky. #A0A0A0
itemBorderColor hex. číslo barvy Barva rámečku kolem položky. #FFFFFF
itemAlpha Desetinné číslo v rozsahu 0 až 1. Průhlednost pozadí a rámčku položky (alpha channel). 0.9
backgroundColor hex. číslo barvy Barva pozadí celého prvku. #000000
alpha Desetinné číslo v rozsahu 0 až 1. Průhlednost pozadí celé vrstvy (alpha channel). 0.9
fontFamily font Název použitého písma (např. Arial, Times, apod.) Verdana
fontSize velikost [px] Velikost použitého písma. 18
fontWeight normal | bold Atribut umožnuje nastavit tučné písmo. normal
fontStyle normal | italic Možnost zobrazit text kurzívou. normal
ElementAtributFormátVýznamImplicitní hodnota
<quality> Přepínač pro výběr kvality přehrávaného souboru.
x celé číslo [px] Horizontální pozice prvku v rámci panelu v pixelech. 0
y celé číslo [px] Vertikální pozice prvku v rámci panelu v pixelech. 0
width celé číslo [px] Šířka prvku v pixelech. 0
height celé číslo [px] Výška prvku v pixelech. 0
label text Možnost nadefinovat nápovědu, která se zobrazí po najetí na tlačítko. není
skin URL Obrázek, který se použije jako skin pro daný ovládací prvek. není

Příklad konfigurace vzhledu

<skin baseurl="http://www.neternity.cz/videoplayer/skin/" hidetime="3000"
  windowBackground="#404040" height="18" panelImage="images/panel-gradient.gif">

  <previous x="0" y="0" label="" skin="button-previous.gif" width="19" height="18" />

  <play x="18" y="0" label="Přehrát soubor" pauselabel="" skin="button-play.gif" 
    pauseskin="button-pause.gif" width="19" height="18" />

  <stop x="36" y="0" label="Zastavit přehrávání" skin="button-stop.gif" width="19" height="18" />

  <next x="54" y="0" label="" skin="button-next.gif" width="19" height="18" />

  <time x="85" y="1" label="" width="40" height="22" fontSize="10" color="#FFFFFF" />

  <total x="240" y="1" label="" width="40" height="20" fontSize="10" color="#CCEECC"/>

  <number x="150" y="1" label="" width="40" height="20" fontSize="10" color="#CCEECC"/>

  <slider x="80" y="4" label="" width="200" height="11" paddingTop="0" paddingLeft="0" 
		paddingRight="0" paddingBottom="0" pointer="slider-pointer.png" px="-6" py="-13"/>

  <mute x="310" y="0" label="" skin="button-mute.gif" width="19" height="18"/>

  <fullscreen x="290" y="0" label="" skin="button-fullscreen.gif" width="19" height="18"/>

  <volume x="330" y="0" label="" skin="button-volume.gif" width="32" height="18" />

  <loading skin="loading-animation.gif" x="10" y="10" />

  <logo skin="logo.png" x="-20" y="20" alpha="0.8" />

  <adclose skin="button-adclose.gif" width="19" height="19" />

  <vertical skin="slider-volume-vertical.gif" width="18" height="32" x="0" y="-32"/>

  <playicon skin="button-play-big.png" width="50" height="50" label="Přehrát soubor" />
  
  <status background="#303030" color="#FFFFFF" toolTips="true" fontsize="12" height="20"/>

</skin>

Jak vytvářet grafické podklady pro skin

Při vytváření grafických předloh pro jednotlivé ovládací prvky je potřeba dodržovat určitá pravidla. Jednotlivé prvky mohou mít více stavů, ve kterých se mohou nacházet, a každý z těchto stavů je možné vyjádřit jinou grafickou předlohou. Předlohy pro všechny stavy daného prvku se vkládají do jednoho společného souboru. Předpokládá se, že pro jeden prvek mají všechny předlohy stejné rozměry a v obrázku jsou umístěny vertikálně pod sebou. Při specifikaci rozměrů prvku v XML pak uváděné rozměry označují rozměry předlohy jednoho z těchto stavů (nikoliv velikost samotného obrázku se všemi předlohami stavů). V následující tabulce jsou uvedeny ovládací prvky, které očekávají grafické předlohy s více stavy.

Prvky Stavy
first, previous, next, last, play, pause, stop, playicon normal, disabled, mouse over
jednotlivé předlohy musí být v obrázku pod sebou - od shora dolů
fullscreen, mute on, off, on + mouse over, off + mouse over
jednotlivé předlohy musí být v obrázku pod sebou - od shora dolů
quality low, low mouse over, medium, medium mouse over, high, high mouse over
jednotlivé předlohy musí být v obrázku pod sebou - od shora dolů
volume slider jedenáct stavů od plné hlasiosti po ticho (100%, 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10%, 0%),
jednotlivé předlohy musí být v obrázku pod sebou - od shora dolů
vertical volume slider jedenáct stavů od plné hlasiosti po ticho (100%, 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10%, 0%),
jednotlivé předlohy musí být v obrázku vedle sebe - zleva doprava

Seznam souborů k přehrání (playlist.xml)

Základní konfigurační soubor pro vzhled je načítán ihned po ověření licence. Implicitně se jedná o soubor playlist.xml. Pomocí flashVars parametrů lze však explicitně nastavit jinou cestu k souboru.

Atributy kořenového elementu

Kořenový element <playlist> obsahuje atributy, které určují chování přehrávače při přehrávání jednotlivých souborů.

Atribut Formát Význam Implicitní hodnota
baseurl URL Absolutní cesta ke všem souborům definovaným v playlistu. Pokud není zadáno, předpokládá se, že jsou URL souborů zadávány relativně k aktuálnímu umístění souboru VideoPlayer.swf nebo absolutně (včetně uvedení protokolu http://). nic
autoplay true | false Parametr určující, zda má začít přehrávání souborů okamžitě po načtení přehrávače nebo až na základě uživatelovy interakce. false
autoload true | false Parametr určující, zda se má soubor načítat (do bufferu), i když není video spuštěno. To umožňuje zobrazit první frame videa před samotným spuštěním videa. Nevýhodou je, že video je načteno i v případě, že si jej uživatel vůbec nepřehraje. false
repeat true | false Parametr určující, zda se má po přehrání všech souborů v playlistu začít přehrávat zase od začátku. Pokud je nastaveno na true, nezobrazí se seznam souvisejících souborů. false
pauseable true | false Parametr určující, zda-li bude možné přehrávání souboru pozastavit pouhým kliknutím na plochu vykresleného souboru (obrázku / videa). Nemá význam u souborů, které mají definováno URL. U nich vždy dojde k pozastavení a následně se otevře URL do nového okna. false
volume Celé číslo v rozsahu od 0 do 100. Počáteční nastavení hlasitosti. 75
volumeUpMouseOver true | false | once Přehrávač bude spuštěn s nulovou hlasitostí. Teprve po najetí myši nad plochu přehrávače se hlasitost změní na implicitní nebo nastavenou. Jakmile se kurzor myši dostate mimo plochu přehrávače, hlasitost se sníží zpět na nulu. Pokud je zadáno once, hlasitost po odjetí myši již zůstane nezměněná. false
buffer Desetinné číslo [s] Určuje kolik vteřin přehrávaného souboru (video nebo audio) již musí být načteno v paměti, aby bylo započato přehrávání. 3
timeout Celé číslo [ms] Určuje po kolika milisekundách bez odezvy serveru je zadaný soubor vyhodnocen jako nedostupný. 10000
altTimeout Celé číslo [ms] Určuje po kolika milisekundách bez odezvy serveru je zadaný alternativní soubor vyhodnocen jako nedostupný. 10000
showTime Celé číslo [ms] Doba zobrazení obrázků při slideshow. Tento parametr je možné definovat i zvlášť pro jednotlivé soubory playlistu. 4000
showEffect none | fade | blur Efekt zobrazení souboru při přechodu mezi soubory v playlistu. Tento parametr je možné definovat i zvlášť pro jednotlivé soubory playlistu. none
hideEffect none | fade | blur Efekt skrytí souboru při přechodu mezi soubory v playlistu. Tento parametr je možné definovat i zvlášť pro jednotlivé soubory playlistu. none
effectTime Celé číslo [ms] Doba přechodového efektu. Tento parametr je možné definovat i zvlášť pro jednotlivé soubory playlistu. 1000
backgroundAudio URL Audio soubor, který se začne přehrávat na pozadí ihned po inicializaci přehrávače. Ovládání hlasitosti v ovládacím panelu má vliv na hlasitost tohoto souboru. Přehráváný soubor se neustále opakuje. není

Atributy položek playlistu

Uvnitř kořenového elementu <playlist> se dále nacházejí elementy <item> definující jednotlivé soubory určené k přehrávání. Každý prvek má specifické atributy, které ovlivňují jeho vzhled a chování.

AtributFormátVýznamImplicitní hodnota
filename URL Jméno souboru, který se má přehrát. Přehrávač typ souboru odvozuje na základě jeho přípony. Rozpozná soubor typu
 • video (rtmp, flv),
 • audio (mp3),
 • obrázek (jpg, png) nebo
 • flash (swf).
altfilename URL Alternativní jméno souboru, který se má přehrát, pokud pokus o přehrání primárního souboru selže.
name řetězec Zobrazované jméno souboru v rámci elementu filename. Pokud není zadáno, použije se filename (bez cesty).
next true | false Pokud je zadáno next="false", soubor nelze přeskočit ani se v něm pohybovat. Hodí se pro reklamní bloky. true
url URL Odkaz, na který bude uživatel přesměrován, pokud klikne na video/obrázek.
width celé číslo [px] Explicitně definovaná šířka videa či obrázku. Pokud není zadáno, použije se implicitní šířka videa či obrázku.
height celé číslo [px] Explicitně definovaná výška videa či obrázku. Pokud není zadáno, použije se implicitní výška videa či obrázku.
imagefile URL Obrázek, který se zobrazí, pokud je soubor ve stavu STOP. Pokud není zadáno, zobrazí se první frame. Má význam jen pro video a audio.
showtime celé číslo [ms] Doba zobrazení obrázků při slideshow v ms. Pokud není zadáno, použije se hodnota zadaná jako atribut v kořenovém elementu.
showEffect none | fade | blur Efekt zobrazení souboru při přechodu mezi soubory v playlistu. Pokud není zadáno, použije se hodnota zadaná jako atribut v kořenovém elementu.
hideEffect none | fade | blur Efekt skrytí souboru při přechodu mezi soubory v playlistu. Pokud není zadáno, použije se hodnota zadaná jako atribut v kořenovém elementu.
effectTime Celé číslo [ms] Doba přechodového efektu. Pokud není zadáno, použije se hodnota zadaná jako atribut v kořenovém elementu.

Příklad playlistu

<playlist autoplay="false" buffer="1.5" showtime="5000" showEffect="blur" hideEffect="blur" effectTime="300" volume="50">
	<item filename="advertisment.flv" next="false" width="100" height="80" url="http://adservice.com?id=54342"/>
	<item filename="slideshow/image1.jpg" />
	<item filename="slideshow/image2.jpg" />
	<item filename="slideshow/image3.jpg" />
	<item filename="slideshow/image4.jpg" />
	<item filename="slideshow/image5.jpg" />
	<item filename="slideshow/image6.jpg" />
</playlist>

Titulek souboru

Uvnitř elementu <item> lze pro každý soubor definovat jeho titulek jako vnořený element <title>. Titulek je textové pole, které se zobrazuje vždy po celou dobu přehrávání daného souboru. Zobrazuje se jako vodorovný proužek pod či nad zobrazované video či obrázek. Slouží zejména pro zobrazení popisu či pojmenování u obrázků, může však být použito i pro videa a zvukové soubory.

Text titulku se vkládá dovnitř elementu. V textu je možno použít HTML značky podporované Flash Playerem. Jedná se o značky <a>, <b>, <br>, <font>, <img>, <i>, <li>, <p>, <textformat>, <u>. Podrobnější informace o Flash HTML jsou k dispozici v dokumentaci Adobe. Při použití HTML značek jen potřeba rozlišit značkovací elementy samotného konfiguračího XML souboru a vnořeného HTML, proto je potřeba buď značky zakódovat jako HTML entity (&quot; &lt; &gt;) nebo lépe použít element CDATA. Obě možnosti jsou uvedeny v příkladu:

<playlist autoplay="false" >

	<item filename="movie.flv">
		<title backgroundColor="#000000" color="#EEEEEE" align="bottom" paddingLeft="10" paddingRight="10" height="32">
			Ukázka použítí HTML v titulku s využitím zakódování do entit: 
			&lt;i&gt;kurzíva&lt;/i&gt;, &lt;b&gt;tučně&lt;b&gt; a 
			&lt;font color=&quot;#0000FF&quot; &gt;zeleně&lt;/font&gt;.
		</title>
	</item>

	<item filename="movie.flv">
		<title backgroundColor="#000000" color="#EEEEEE" align="bottom" paddingLeft="10" paddingRight="10" height="32">
			<![CDATA[
			Ukázka použítí HTML v titulku s využitím značky CDATA:
			<i>kurzíva</i>, <b>tučně</b> a <font color="#0000FF" >zeleně</font>.
			]]>
		</title>
	</item>

</playlist>

Každý titulek by měl mít následující atributy:

AtributFormátVýznamImplicitní hodnota
backgroundColor hex. číslo barvy Barva pozadí boxu v němž je titulek umístěn. #303030
color hex. číslo barvy Barva textu titulku. #FFFFFF
fontSize celé číslo [px] Velikost písma titulku. Při zvětšení přehrávače na celou obrazovku je velikost písma zvětšena ve stejném poměru, v jakém byla zvětšena zobrazovaná plocha. 14
align top | bottom Vertikální umístění titulku. Možné hodnoty jsou "top" (titulek je umístěn u horní hrany přehrávače) nebo "bottom" (titulek je umístě u spodní hrany přehrávaného souboru). top
height celé číslo [px] Výška boxu v němž je titulek umístěn. 20
paddingTop celé číslo [px] Horní odsazení textu vrámci boxu. 0
paddingRight celé číslo [px] Pravé odsazení textu vrámci boxu. 0
paddingBottom celé číslo [px] Spodní odsazení textu vrámci boxu. 0
paddingLeft celé číslo [px] Levé odsazení textu vrámci boxu. 0

Filmové titulky

Přehrávač umožňuje během přehrávání souborů zobrazit stejné titulky, jako jsou běžné u filmů. Implicitně se zobrazují v dolní části videa zarovnány na střed. Od verze 1.6 je možné změnit vzhled titulků pomocí skinu (viz atribut subtitles). K vykreslení je vždy použita bílá barva písma s černým obrysem a tučný řez písma. U titulků lze použít HTML značky stejně jako u titulku souboru. Pro přesun na nový řádek lze použít escape sekvenci \n. Titulky se definují pro každou položku v playlistu jako elementy <subtitle> v rámci elementu <item>. Je nutné specifikovat atributy from a to, které určují časový interval pro zobrazení titulku v sekundách od začátku filmu.

AtributFormátVýznamImplicitní hodnota
from čas* Počátek časového intervalu pro zobrazení titulku.
to čas* Konec časového intervalu pro zobrazení titulku.
fontSize celé číslo [px] Velikost písma daného titulku. Při zvětšení přehrávače na celou obrazovku je velikost písma zvětšena ve stejném poměru, v jakém byla zvětšena zobrazovaná plocha. 18

* Formát času je možno zadat ve tvaru HH:MM:SS.MS. Není potřeba dodržet tvar úplně přesně. Přehrávač rozumí např. i tvarům MM:SS, SS:MS, M:S nebo jen S. Nepochopí však tvar HH:MM - zde je potřeba použít tvar HH:MM:SS - tj. vteřiny jsou vždy povinné. Formální definice syntaxe je tedy [[HH:]MM:]SS[.MS].

<playlist autoplay="false" >

	<item filename="movie.flv">
		<subtitle from="55" to="58" >Lorem ipsum dolor sit amet,\nconsectetur adipiscing elit</subtitle>
		<subtitle from="78" to="82" >Maecenas tincidunt mollis enim,\nid bibendum risus tincidunt vitae.</subtitle>
		<subtitle from="92" to="95" >Pellentesque iaculis, erat vel euismod adipiscing,\n
			dui eros viverra velit, sed rhoncus felis erat eu nibh. </subtitle>
		<subtitle from="105" to="107" >Maecenas vitae vehicula augue?\nPraesent nec dapibus metus</subtitle>
	</item>

</playlist>

Související soubory

V rámci playlistu je možné specifikovat seznam souborů, který se zobrazí po dokončení přehrávání všech souborů. K dispozici jsou dva způsoby specifikace:

Je vhodné u souborů specifikovat náhledový obrázek (atribut imagefile) a popis souboru (atribut name).

Statická metoda:

<playlist autoplay="false" related="related.xml" >

	<item filename="movie.flv" />

</playlist>

Dynamická metoda:

<playlist autoplay="false" related="related.xml" >

	<item filename="movie.flv" />

	<related>
		<item name="Zajimavý související soubor" imagefile="thumbnail.jpg" filename="another_movie.flv" />
	</related>

</playlist>

Definice zdrojů dle šířky pásma

V případě, že je soubor dostupný v několika rozlišeních, je možné tyto kvality rozlišit pomocí tří úrovní:

Adresy jednotlivých souborů se definují jako vnořené elementy uvnitř elementu item takto:

<playlist ... >

	...
	
	<item name="Movieclip">
		<stream filename="movieclip_480p.flv" altfilename="alt_movieclip_480p.flv" quality="medium"/>
		<stream filename="movieclip_320p.flv" altfilename="alt_movieclip_320p.flv" quality="low"/>
		<stream filename="movieclip_729p.flv" altfilename="alt_movieclip_729p.flv" quality="high"/>
	</item>

</playlist>

Pokud jsou soubory definovány tímto způsobem, nemá atribut filename v elementu item význam. Pro definici streamů je možné využít i konfiguraci pomocí parametrů.

Jakmile jsou k dispozici alespoň dva různé streamy, zobrazí se v ovládací liště tlačítko pro výběr kvality souboru. Změnu kvality streamu je možné uskutečnit i během přehrávání souboru. V případě, že aktuální soubor není přehráván progresivní metodou (je použit RTMP protokol místo HTTP), bude přehrávání návázáno na stejné pozici.

Implicitně se začně přehrávat stream, který je uveden jako první v pořadí, tj. v příkladu výše to bude stream s atributem quality="medium".

Konfigurace reklamních bloků

Přehrávač umožňuje do přehrávaných souborů vkládat reklamní bloky. Jako reklamní blok může být použit:

Pokud má reklama charakter video-souboru a má být přehrána během přehrávání jiného souboru, dojde před jejím spuštěním k pozastavení aktuálně přehrávaného souboru. Reklamní bloky se dle své časové pozice rozlišují na:

Flashové banenry, obrázky a textové bloky jsou zobrazeny překryté přes přehrávaný soubor (overlay) a v jejich případě má význam jen pozice mid-roll.

Reklamní bloky lze definovat vnitř XML souboru (tzv. statická metoda) nebo je možné pro ovládání reklamy specifikovat vzdálenou službu na reklamním serveru (tzv. dynamická metoda). Způsob ovládání reklamy se určuje v XML souboru, který je specifikován pomocí proměnné adverts při inicializaci přehrávače (implicitně se jedná o soubor adverts.xml).

Definice reklamních bloků pomocí XML souboru (statická metoda)

Jednotlivé reklamní bloky se specifikují v XML souboru (implicitně se jedná o soubor adverts.xml). Každý reklamní blok je potřeba definovat uvnitř kořenového elementu jako vnořený element <item/>. Viz příklad:

<adverts script="getAdServerParams" scriptTimeOut="100" jingle="http://adserver.com/jingle.flv">

	<item filename="http://adserver.com/banner.swf" position="1.1" duration="4" 
		url="http://adserver.com/?redirect=7f8e95b4e5" horizontalAlign="middle" verticalAlign="top"/>

	<item filename="http://adserver.com/video_ad.flv" position="2" url="http://adserver.com/?redirect=9c8e33b545" />

	<item position="3" time="03:15" backgroundImage="http://adserver.com/ad_banner_background.gif" color="#FFFFFF" 
		backgroundAlpha="0.5" verticalAlign="middle" height="80" fontSize="12" showEffect="bottom"
		hideEffect="top" url="http://adserver.com/?redirect=2f8e95b4e5"
		text="Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas venenatis lorem a dolor dignissim
		faucibus. Nam eu pretium justo. Etiam adipiscing consectetur purus, et tristique neque pellentesque non.
		Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus." />

</adverts>

Význam možných atributů u jednotlivých reklamních položek je následující:

AtributFormátVýznamImplicitní hodnota
filename URL Jméno souboru, který má být použít jako reklamní blok. Pokud není zadáno, předpokládá se, že jsou URL souborů zadávány relativně k aktuálnímu umístění souboru VideoPlayer.swf nebo absolutně (včetně uvedení protokolu http://). Je možné specifikovat odkaz na video soubor (flv, rtmp), flashový banner (swf) nebo obrázek (jpg, png, gif). nic
text řetězec Text, který se zobrazí jako reklamní blok. V textu je možno použít HTML značky podporované Flash Playerem. Jedná se o značky <a>, <b>, <br>, <font>, <img>, <i>, <li>, <p>, <textformat>, <u>. Podrobnější informace o Flash HTML jsou k dispozici v dokumentaci Adobe. Při použití HTML značek jen potřeba rozlišit značkovací elementy samotného konfiguračního XML souboru a vnořeného HTML, proto je potřeba buď značky zakódovat jako HTML entity (&quot; &lt; &gt;) nebo lépe použít element CDATA. V rámci elementu img je možné odkazovat nejen na obrázek, ale i na jiný Flash soubor a zobrazit tak animované bannery. nic
position číslo Údaj určující pozici zobrazení reklamy. Celá část atributu označuje soubor v playlistu (od nuly), do kterého bude tato reklama vložena. Desetinná část atributu označuje pozici v rámci přehrávaného souboru (videa, zvuku apod.). Tuto část je možné úplně vynechat a zadat čas pomocí atributu time. Příklady:
 • 0 = přehraj tuto reklamu před prvním souborem,
 • 0.5 = přehraj tuto reklamu uprostřed prvního souboru,
 • 1.3 = přehraj tuto reklamu po první třetině druhého souboru.
 • 2.3 = přehraj tuto reklamu po první třetině třetího souboru.
time čas* Určuje pozici reklamy v rámci přehrávaného souboru ve vteřinách. Pokud je tato hodnota zadána, má přednost před hodnotou zadanou v atributu position.
url URL URL, na které je uživatel přesměrován při kliknutí na reklamu. Odkaz se vždy otevírá do nového okna.
width celé číslo [px] Explicitně definovaná šířka video reklamy. Pokud není zadáno, použije se implicitní šířka videa.
height celé číslo [px] Explicitně definovaná výška video reklamy. Pokud není zadáno, použije se implicitní výška videa.
resize original | fit | auto Určuje způsob, jakým bude reklama zobrazena s ohledem na její rozměry.
 • original - rozměry reklamy jsou ponechány beze změny
 • fit - reklama je zobrazena tak, aby vyplnila co největší plochu přehrávače (poměr stran je vždy zachován)
 • auto - pokud jsou rozměry reklamy menší než velikost okna přehrávače, jsou rozměry reklamy ponechány beze změny, v opačném případě je reklama zobrazena tak, ab vyplnila co největší plochu přehrávače (poměr stran je vždy zachován)
original
adStart URL Na zadané URL je proveden HTTP požadavek, jakmile dojde k započetí přehrávání reklamního bloku. Slouží pro generování reportů.
adEnd URL Na zadané URL je proveden HTTP požadavek, jakmile dojde k ukončení přehrávání reklamního bloku. Slouží pro generování reportů.
color hex. číslo barvy Implicitní barva textu, pokud není definována pomocí HTML přímo v textu. Má význam jen pro textové reklamní bloky.
fontSize celé číslo [px] Implicitní velikost písma textu. Při přepnutí do full-screen režimu se velikost písma zvětší v poměru zvětšení přehrávače. Má význam jen pro textové reklamní bloky.
backgroundColor hex. číslo barvy Barva pozadí reklamního bloku. Má význam jen pro textové reklamní bloky.
backgroundAlpha Desetinné číslo Průhlednost pozadí reklamního bloku v rozmezí od 0 do 1. Má význam jen pro textové reklamní bloky.
backgroundImage URL Obrázek na na pozadí reklamního bloku. Má význam jen pro textové reklamní bloky.
horizontalAlign left | center | right Horizontální zarovnání boxu na ploše přehrávače. Možnosti jsou: "left", "center" a "right". V kombinaci s atributem verticalAlign je tak reklamní blok možno umístit na jednu z devíti možných pozic včetně umístění doprostřed přes video. Implicitní hodnota je "center". center
verticalAlign top | middle | bottom Vertikální zarovnání boxu na ploše přehrávače. Možnosti jsou: "top", "middle" nebo "bottom". V kombinaci s atributem horizontalAlign je tak reklamní blok možno umístit na jednu z devíti možných pozic včetně umístění doprostřed přes video. Implicitní hodnota je "bottom". bottom
showEffect top | left | right | bottom | fade Efekt zobrazení banneru. Možnosti: "top", "left", "right", "bottom" a "fade". Pokud není nic zadáno, zobrazí se reklama bez efektu. none
hideEffect top | left | right | bottom | fade Efekt skrytí banneru. Možnosti: "top", "left", "right", "bottom" a "fade". Pokud není nic zadáno, zobrazí se reklama bez efektu. none

* Formát času je možno zadat ve tvaru HH:MM:SS.MS. Není potřeba dodržet tvar úplně přesně. Přehrávač rozumí např. i tvarům MM:SS, SS:MS, M:S nebo jen S. Nepochopí však tvar HH:MM - zde je potřeba použít tvar HH:MM:SS - tj. vteřiny jsou vždy povinné. Formální definice syntaxe je tedy [[HH:]MM:]SS[.MS].

Ovládání reklamních bloků pomocí reklamního serveru (dynamická metoda)

Tato kapitola popisuje komunikaci s reklamním serverem pomocí proprietálního XML formátu. Pro komunikaci prostřednictvím Digital Video Ad Serving Template (VAST), viz následující kapitola.

Pro ovládání reklamních bloků vzdáleným reklamním serverem, je nutné specifikovat v XML souboru následující atributy (viz předchozí příklad):

AtributFormátVýznamImplicitní hodnota
script název funkce Název JavaScriptové funkce, která ovládá reklamní bloky nebo definuje URL služeb na reklamním serveru. nic
scriptTimeOut celé číslo [ms] Označuje dobu (v ms), během níž by měla JavaScript funkce vrátit návratovou hodnotu. 0
jingle URL URL souboru, který je přehrán před každým reklamním blokem. Podporován je formát FLV nebo SWF.

Je-li zadán atribut script, dojde při inicializaci přehrávače k zavolání zadané JavaScriptové funkce. Pokud funkce vrátí v zadaném časovém limitu textový řetězec ve formátu ready|filename|url|position|adStart|adEnd, je daný reklamní blok přehrán před prvním souborem v playlistu. Význam položek ve vráceném řetězci je stejný jako u reklamních bloků definovaných v XML.

Pokud funkce vrátí objekt, bude přehrávač komunikovat s reklamním serverem průběžně během přehrávání souborů. Vrácený objekt by měl obsahovat atributy uvedené v tabulce níže.

AtributFormátVýznamImplicitní hodnota
mainRollURL URL URL adresa HTTP služby, která se bude volat v případě, že je playlist prázdný. nic
preRollURL URL URL adresa HTTP služby, která se bude volat před započetím přehrávání hlavního video souboru. nic
midRollURL URL URL adresa HTTP služby, která se bude volat během přehrávání hlávního video souboru. nic
postRollURL URL URL adresa HTTP služby, která se bude volat po skončení přehrávání hlávního video souboru. nic
midRollRequestInterval desetinné číslo [s] Interval dotazování AdServeru pro mid-roll reklamu ve vteřinách. Použití datového typu Number umožňuje zadat i desetinou část a specifikovat tak čas s rozlišením na milisekundy. Nula znamená "nedotazuj se nikdy". 0
midRollRequestTriggers pole Seznam konkrétních časů v přehrávaném souboru, kdy má dojít k dotazování pro mid-roll reklamu. Formát času je možno zadat ve tvaru [[HH:]MM:]SS[.MS]. nic

Samotná JavaScriptová funkce pro inicializaci komunikace s reklamním serverem může vypadat např. takto:

function getAdServerParams() {
	return {
		preRollURL: "http://adserver.com/preroll.xml?id=46a4b8c87",
		midRollURL: "http://adserver.com/banners.xml?id=46a4b8c87",
		postRollURL: "http://adserver.com/postroll.xml?id=?id=46a4b8c87",
		midRollRequestInterval: 600,
		midRollRequestTriggers: ['25:00', '50:00', '01:30:00']
	}
}

Komunikace s reklamním serverem

Komunikace s reklamním server probíhá pomocí protokolu HTTP. Každý HTTP požadavek na server obsahuje v URL tyto proměnné:

ParametrVýznam
type Typ požadavku; možné hodnoty jsou: mainRoll, preRoll, midRoll a postRoll.
videoName Název přehrávaného souboru
timeElapsed Aktuální čas videa (ve vteřinách)
playlistPosition Aktuální pozice videa v playlistu
viewStatus Normal nebo fullscreen
playerWidth Šířka přehrávače
playerHeight Výška přehrávače
adOrder Počet dosud přehraných reklam
bust Náhodné číslo, aby požadavek nebyl vracen z cache.

Přehrávač očekává odpověď ve specifickém formátu. Pokud reklamní server pošle prázdnou odpověď, znamená to, že v daný okamžik není potřeba přehrát žádnou reklamu. V opačném případě by měl reklamní server poslat XML v následujícím tvaru:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<reply>

    <type>typ reklamy - "normal" nebo "overlay"<type>

    <url>url flv nebo swf souboru k zobrazení</url>
    <duration>doba zobrazení ve vteřinách pro overlay reklamy</duration>
    <redirect>url pro měření kliknutí a přesněrování do nového okna</redirect>

    <resize>original|fit|auto</resize>
    <horizontalAlign>left|center|right</horizontalAlign>
    <verticalAlign>top|middle|bottom</verticalAlign>

    <controls> tento blok není povinný
       <close>inside|outside|hide</close> pokud není zadáno, použije se inside
       <pause>allow|deny</pause>      pokud není zadáno, použije se deny
       <stop>allow|deny</stop>       pokud není zadáno, použije se deny
       <next>allow|deny</next>       pokud není zadáno, použije se deny
       <previous>allow|deny</previous>   pokud není zadáno, použije se deny
       <seek>allow|deny</seek>       pokud není zadáno, použije se deny
    </controls>

    <handler type="javascript" function="myEventHandlerFunctionName">
       <parameters>
          JSON objekt, který je předán funkci zadané atributem function
       </parameters>
       <events>
          <onplay>always|once</onplay>     always = volat službu vždy
          <onpause>always|once</onpause>    once = volat službu jen jednou, další události ignorovat
          <onstop>always|once</onstop>
          <onskip>always|once</onskip>
          <onclose>always|once</onclose>
          <onfinish>always|once</onfinish>
          <onprogress>10</onprogress>     10 = volat službu každých 10 vteřin, 0 = nevolat nic 
       </events>

    </handler>
    <handler type="remote" url="http://myadserver.tld/eventHandlerService/" method="post|get">
       <parameters>
          řetězec, který je poslán jako proměnná "parameters" na server
       </parameters>
    </handler>

</reply>

Po obdržení odpovědi přehrávač podle typu reklamy buď zastaví aktuální video a spustí reklamní blok nebo zobrazí overlay reklamu přes aktuální video.

Pokud odpověď definuje URL pro obsluhy událostí (elementy handler), je pro každý z těchto elementů nastavena obsluha pro reportování událostí na reklamní server.

Obsluhy událostí je možno definovat v XML vícekrát s různými parametry. Je tak možné například docílit volání různých URL pro různé události.

Význam jednotlivých atributů je uveden v následující tabulce:

ElementFormátVýznam
type normal | overlay Typ reklamy, kterou je nutné přehrát nebo zobrazit.
url URL URL k video souboru nebo flashovému banneru, který se má přehrát nebo zobrazit jako reklamní blok.
html html Pokud není zadáno URL souboru s reklamním obsahem, je možné použít element html, jehož obsah se zobrazí jako overlay banner. V textu je možno použít HTML značky podporované Flash Playerem. Jedná se o značky <a>, <b>, <br>, <font>, <img>, <i>, <li>, <p>, <textformat>, <u>. Podrobnější informace o Flash HTML jsou k dispozici v dokumentaci Adobe. Při použití HTML značek jen potřeba rozlišit značkovací elementy samotného konfiguračního XML souboru a vnořeného HTML, proto je potřeba buď značky zakódovat jako HTML entity (&quot; &lt; &gt;) nebo lépe použít element CDATA. V rámci elementu img je možné odkazovat nejen na obrázek, ale i na jiný Flash soubor.

Dále je nutné zadat do elementu html některé důležité atributy:
 • width - šířka banneru v pixelech
 • height - výška banneru v pixelech
 • color - barva textu ve formátu #RRGGBB (implicitně bíla, je možné upravit v rámci html)
 • fontSize - velikost písma v pixelech (implicitně 12)
 • backgroundColor - barva pozadí ve formátu #RRGGBB (implicitně černá)
 • backgroundImage - obrazek na pozadí (impicitně žádný). pokud je zadáno, backgroundColor je ignorováno
 • backgroundAlpha - nastavení průhlednosti pozadí (implicitně 0.5)
 • paddingTop - horní odsazení boxu pro overlay reklamu zadanou jako HTML (impicitně 0)
 • paddingRight - pravé odsazení boxu pro overlay reklamu zadanou jako HTML (impicitně 0)
 • paddingBottom - dolní odsazení boxu pro overlay reklamu zadanou jako HTML (impicitně 0)
 • paddingLeft - levé odsazení boxu pro overlay reklamu zadanou jako HTM (impicitně 0)
duration celé číslo [s] Doba zobrazení ve vteřinách pro overlay reklamy.
redirect URL URL pro měření kliknutí a přesměrování do nového okna.
resize original | fit | auto Určuje způsob, jakým bude reklama zobrazena s ohledem na její rozměry.
 • original - rozměry reklamy jsou ponechány beze změny
 • fit - reklama je zobrazena tak, aby vyplnila co největší plochu přehrávače (poměr stran je vždy zachován)
 • auto - pokud jsou rozměry reklamy menší než velikost okna přehrávače, jsou rozměry reklamy ponechány beze změny, v opačném případě je reklama zobrazena tak, ab vyplnila co největší plochu přehrávače (poměr stran je vždy zachován)
horizontalAlign left | center | right Horizontální zarovnání overlay reklamy na ploše přehrávače. Možnosti jsou: "left", "center" a "right". V kombinaci s atributem verticalAlign je tak reklamní blok možno umístit na jednu z devíti možných pozic včetně umístění doprostřed přes video. Implicitní hodnota je "center".
verticalAlign top | middle | bottom Vertikální zarovnání overlay reklamy na ploše přehrávače. Možnosti jsou: "top", "middle" nebo "bottom". V kombinaci s atributem horizontalAlign je tak reklamní blok možno umístit na jednu z devíti možných pozic včetně umístění doprostřed přes video. Implicitní hodnota je "bottom".
controls XML Možnost ovlivnit zobrazení nebo povoloní některých ovládacích prvků běem přehrávání reklamního bloku. Uvnitř elementu control je možné zadat následující možnosti:
 • close - zobrazení zavíracího tlačítko pro bannery (inside|outside|hide)
 • pause - umožnit uživateli reklamu pozastavit (allow|deny)
 • stop - umožnit uživateli reklamu zatavit a přetočit na začátek (allow|deny)
 • next - umožnit uživateli reklamu přeskočit (allow|deny)
 • previous - umožnit uživateli přejít z reklamního bloku zpět na předchozí soubor (allow|deny)
 • seek - umožnit uživateli v reklamně měnit pozici (allow|deny)
Způsob zadávání je veden v příkladu výše. Pokud blok není uveden nebo chybí některé z jeho elementů, automaticky se dosadí hodnota deny.
handler XML Možnost nadefinovat handlery, které budou reportovat uživatelské akce vyvolané během přehrávání reklamy. Reportování může probíhat dvěma způsoby:
 • Voláním funkce v JavaScriptu - je nutné specifikovat atribut type="javascript" a atribut function="functionName", což je název funkce, která se bude průběžně volat. Funkci je předán JSON objekt zadaný uvnitř elementu parameteres.
 • Voláním vzdáleného serveru - je nutné specifikovat atribut type="remote", určit URL, které se bude volat (atribut url="URL služby") a určit metodu, kterou se budou předávat parametry (atribut method="post|get").
Uvnitř elementů definujících jednotlivé handlery je potřeba specifikovat i události, které se budou reportovat. V elementu <events/> je tedy možné zapsat následující elementy, které reprezentují reakce na jednotlivé události: onplay, onpause, onstop, onskip, onclose, onfinish a onprogress. Obsahem těchto elementů je buď klíčové slovo always (volat službu při každém vyvolání dané události) nebo once (volat službu jen jednou při prvním vyvolání události, další události ignorovat). Jedinou výjimkou je reakce na událost progres, kde je nutno specifikovat interval reportování ve vteřinách.

Pokud je pro reportování událostí použita funkce v JavaScriptu, očekává tato funkce dva parametry. Prvním parametrem je objekt, který je obsahem odpovědi serveru (element parameters). Druhým parametrem je typ (název) reportované události. Níže je uveden příklad funkce, která zpracovává události vyvolané přehráváním reklamy.

function myEventHandlerFunction(parameters, eventName) {
	alert(eventName);
}

Pokud je pro reportování událostí použito volání vzdáleného serveru, volané URL bude obsahovat dvě proměnné: parameters a type.

Digital Video Ad Serving Template (VAST)

Videopřehrávač od verze 2.0 dokáže komunikovat s reklamními servery prostřednictvím specifikace VAST. Pro ovládání reklamních bloků vzdáleným reklamním serverem, je nutné specifikovat v XML souboru (implicitně adverts.xml) následující atributy:

AtributFormátVýznamImplicitní hodnota
script název funkce Název JavaScriptové funkce, která vrací URL služby reklamního serveru. nic
scriptTimeOut celé číslo [ms] Označuje dobu (v ms), během níž by měla JavaScript funkce vrátit návratovou hodnotu. 0
jingle URL URL souboru, který je přehrán před každým reklamním blokem. Podporován je formát FLV nebo SWF.

Je-li zadán atribut script, dojde při inicializaci přehrávače k zavolání zadané JavaScriptové funkce. Pokud funkce vrátí v zadaném časovém limitu objekt, bude přehrávání reklamy řízeno reklamním serverem. Aby byla komunikace interpretována dle specifikace VAST, vrácený objekt by měl obsahovat atribut uvedené v následující tabulce.

AtributFormátVýznamImplicitní hodnota
vastURL URL URL adresa HTTP služby, která řídí reklamní bloky nic

Samotná JavaScriptová funkce pro inicializaci komunikace s reklamním serverem může vypadat např. takto:

function getAdServerParams() {
	return {
		vastURL: "http://adserver.com/preroll.xml?id=46a4b8c87"
	}
}

Přehrávač interpretuje pouze podmnožinu VAST 2.0. Podrobnosti jsou uvedeny v následující tabulce:

ElementAtributPožadovánoVýznam
<VAST> Ano Kořenový element (nemusí být nutně VAST)
  <Ad> Ano Element obalující každou jednotlivou reklamu
id ne Identifikátor reklamy, který se zároveň používá k identifikaci časové polozice reklamy *, za předpokladu že identifikátor obsahuje podřetězec midroll nebo postroll (např. midroll1.2). Pokud identifikátor neobsahuje žádný z uvedených podřetězců, přehraje se reklama jako preroll. Pořadí přehrávání reklamních bloků je určeno jejich pořádím v XML.
    <Impression/> ne URL pro sledování imprese
    <Creatives> ne Kontejner pro jednu nebo více reklam.
      <Creative> ne
        <Linear> ne Lineární reklama (video). Přehrávač ve verzi 2.0 vždy přehraje jen první uvedenou lineární kreativu.
          <Duration/> ano Délka reklamy - je nutné zadat čas ve formátu hh:mm:ss
            <MidRollPosition/> ne Umožnuje zadat pozici midroll reklamy v rámci přehrávaného souboru *. Je nutné zadat čas ve formátu hh:mm:ss.
            <VideoClicks> ne Element obaluje elementy ClickThrough a ClickTracking
              <ClickThrough/> ne URL, které se otevře jako cílová stránka, pokud uživatel klikne na reklamu. Předpokládá se, že toto URL zároveň měří kliknutí.
              <ClickTracking/> ne Ve verzi přehrávače 2.0 je element ignorován. Předpokládá se, že měření kliknutí je realizováno prostřednictvím ClickThrough.
            </VideoClicks>
            <MediaFiles> ne Odkazy na video soubory. Přehrávač ve verzi 2.0 vždy přehraje jen první uvedený.
              <MediaFile/> ne URL video souboru
width ne Ve verzi přehrávače 2.0 je atribut ignorován. Video je zobrazeno v původní velikosti.
height ne Ve verzi přehrávače 2.0 je atribut ignorován. Video je zobrazeno v původní velikosti.
bitrate ne Ve verzi přehrávače 2.0 je atribut ignorován.
            </MediaFiles>
            <TrackingEvents> ne
            <Tracking> event ne Obsahuje URL pro sledování události uvedené v atributu event. Podporované události jsou: creativeView, start, firstQuartile, midpoint, thirdQuartile, complete, mute, unmute, pause **, resume, fullscreen, close ***.
            </TrackingEvents> ne
        </Linear>
        <CompanionAds/> ne Ve verzi přehrávače 2.0 je element ignorován.
        <NonLinearAds> ne Nelineární reklamy, které běží současně s přehráváním videa (bannery). Přehrávač ve verzi 2.0 vždy přehraje jen první uvedenou nelineární kreativu.
          <NonLinearClickThrough/> ano URL, které se otevře jako cílová stránka, pokud uživatel klikne na reklamu. Předpokládá se, že toto URL zároveň měří kliknutí.
          <NonLinear>
width ne Umožňuje ovlivnit šířku banneru v pixelech. Pokud není zadáno, zobrazí se banner v původní velikosti.
height ne Umožňuje ovlivnit výšku banneru v pixelech. Pokud není zadáno, zobrazí se banner v původní velikosti.
minSuggestedDuration ne Doba pro zobrazení banneru (implicitně 10 vteřin, min. 5 vteřin).
suggestedTimePosition ne Časová pozice banneru * (implicitně 00:00:30).
horizontalAlign ne Horizontální zarovnání boxu na ploše přehrávače. * Možnosti jsou: "left", "center" a "right". V kombinaci s atributem verticalAlign je tak reklamní blok možno umístit na jednu z devíti možných pozic včetně umístění doprostřed přes video. Implicitní hodnota je "center".
verticalAlign ne Vertikální zarovnání boxu na ploše přehrávače. * Možnosti jsou: "top", "middle" nebo "bottom". V kombinaci s atributem horizontalAlign je tak reklamní blok možno umístit na jednu z devíti možných pozic včetně umístění doprostřed přes video. Implicitní hodnota je "bottom".
            <StaticResource/> no URL odkazující na statický soubor (swf, gif, png, jpeg)
            <HTMLResource/> no HTML kód (podorováno je jen Flash HTML)
            <TrackingEvents> ne
            <Tracking> event ne Obsahuje URL pro sledování události uvedené v atributu event. Podporované události jsou: complete, fullscreen, close.
            </TrackingEvents> ne
          <NonLinear>
        </NonLinearAds>
      </Creative>
    </Creatives>
  </Ad>
</VAST>

* Tato vlastnost není součástí specifikace VAST. Jedná se o vlastní rozšíření.

** Reklama nejde pozastavit běžnými ovládacími prvky (pause), ale k pozastavení dojde, pokud uživatel klikne do plochy přehrávače a otevře tak odkaz zadaný prostřednictvím tagu ClickThrough

*** Tato událost je sledována jen v případě, že je přehrávač nakonfigurován tak, aby umožňoval reklamu po X vteřinách přeskočit, viz ovládací prvek adinfo.

Následující XML kód je ukázkou šablony ve formátu VAST, který je možné použít v reklamním systému AdOcean pro lineární reklamy (videa):

<InLine>
	<AdSystem>AdOcean</AdSystem>
	<AdTitle><![CDATA[HTTP - Sample Video]]></AdTitle>
	<Description><![CDATA[]]></Description>
	<Impression id="primaryAdServer"><![CDATA[<%%REDOTGIF%%>]]></Impression>
	<Creatives>
		<Creative>
			<Linear>
				<Duration><%%PARAMETER_DURATION%%></Duration>
				<MidRollPosition><%%PARAMETER_MID_ROLL_POSITION%%></MidRollPosition>
				<VideoClicks>
					<ClickThrough><![CDATA[<%%REDIR%%><%%TARGET_URL%%>]]></ClickThrough>
					<ClickTracking><![CDATA[<%%CLICKGIF%%>]]></ClickTracking>
				</VideoClicks>
				<MediaFiles>
					<MediaFile delivery="progressive" bitrate="<%%PARAMETER_VIDEO_BITRATE_1%%>"
						width="<%%PARAMETER_VIDEO_WIDTH_1%%>" 
						height="<%%PARAMETER_VIDEO_HEIGHT_1%%>" 
						type="video/x-flv"><![CDATA[<%%PARAMETER_VIDEO_FILE_1%%>]]></MediaFile>
				</MediaFiles>
				<TrackingEvents>
					<Tracking event="start"><![CDATA[<%%VIDEO_START_HITURL%%>]]></Tracking>
					<Tracking event="firstQuartile"><![CDATA[<%%VIDEO_FIRSTQUARTILE_HITURL%%>]]></Tracking>
					<Tracking event="midpoint"><![CDATA[<%%VIDEO_MIDPOINT_HITURL%%>]]></Tracking>
					<Tracking event="thirdQuartile"><![CDATA[<%%VIDEO_THIRDQUARTILE_HITURL%%>]]></Tracking>
					<Tracking event="complete"><![CDATA[<%%VIDEO_END_HITURL%%>]]></Tracking>
					<Tracking event="mute"><![CDATA[<%%VIDEO_MUTE_HITURL%%>]]></Tracking>
					<Tracking event="unmute"><![CDATA[<%%VIDEO_MUTE_HITURL%%>]]></Tracking>
					<Tracking event="pause"><![CDATA[<%%VIDEO_PAUSE_HITURL%%>]]></Tracking>
					<Tracking event="resume"><![CDATA[<%%VIDEO_RESUME_HITURL%%>]]></Tracking>
					<Tracking event="fullscreen"><![CDATA[<%%VIDEO_FULLSCREEN_HITURL%%>]]></Tracking>
					<Tracking event="close"><![CDATA[<%%VIDEO_CLOSECROSS_HITURL%%>]]></Tracking>
				</TrackingEvents>  
			</Linear>
		</Creative>
	</Creatives>
</InLine>

Následující XML kód je ukázkou šablony ve formátu VAST, který je možné použít v reklamním systému AdOcean pro nelineární reklamy (bannery):

<InLine>
	<AdSystem>AdOcean</AdSystem>
	<AdTitle><![CDATA[HTTP - Sample Banner]]></AdTitle>
	<Description><![CDATA[]]></Description>
	<Impression id="primaryAdServer"><![CDATA[<%%REDOTGIF%%>]]></Impression>
	<Creatives>
		<Creative>
			<NonLinearAds>
				<NonLinear width="<%%PARAMETER_BANNER_WIDTH_1%%>" 
					height="<%%PARAMETER_BANNER_HEIGHT_1%%>" 
					minSuggestedDuration="<%%PARAMETER_BANNER_DURATION_1%%>" 
					suggestedTimePosition="<%%PARAMETER_BANNER_POSITION_1%%>" 
					horizontalAlign="center" 
					verticalAlign="bottom">
					<StaticResource creativeType="application/x-shockwave-flash">
						<![CDATA[<%%PARAMETER_BANNER_FILE_1%%>]]></StaticResource>
					<NonLinearClickThrough><![CDATA[<%%REDIR%%><%%TARGET_URL%%>]]></NonLinearClickThrough>
				</NonLinear>
				<TrackingEvents>
					<Tracking event="close"><![CDATA[<%%VIDEO_CLOSECROSS_HITURL%%>]]></Tracking>
					<Tracking event="complete"><![CDATA[<%%VIDEO_END_HITURL%%>]]></Tracking>
					<Tracking event="fullscreen"><![CDATA[<%%VIDEO_FULLSCREEN_HITURL%%>]]></Tracking>
				</TrackingEvents>
			</NonLinearAds>
		</Creative>
	</Creatives>
</InLine>